Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu clientul

 


                             CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr.       din data de 

Partile contractante
Societatea LUCON INTERNATIONAL SRL – Afiliata HAPPY TOUR, cu sediul în ORADEA , Str. General Traian Mosoiu nr. 1, cod unic de înregistrare RO29924697, cont bancar RO79BTRL00501202291675XX - RON, deschis la BANCA TRANSILVANIA titulara a Licentei de turism nr. 1430 / 12.03.2019, pentru Agentia de Turism LUCON, reprezentata prin LUCIAN DANA MARIANA,
si turistul/reprezentantul turistului,
Domnul/Doamna................................., domiciliat/domiciliata în........................, telefon................., email ............................, posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria......., nr. ......., eliberat/eliberata de ..................  la    data de................... au convenit la încheierea prezentului contract.


Numele persoanelor adulte
Data nasterii

Numele copiilor
Data nasterii

Perioada:
Unitate de cazare:
Categorie:
Destinatie: 
Numar  nopti:
Tip masa:
Mijloc de transport:
Taxa de statiune: neinclusa
Asigurare medicala: -
Asigurare storno:-
Servicii suplimentare: 

Declar ca am luat la cunostinta informatiile referitoare la program (conditiile de transport, cazare si masa) si la prevederile contractului  de calatorie, pe care le accept neconditionat si consider incheiat contractul intre mine si  Agentia  Lucon.


I. Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii de calatorie mentionat in anexe si eliberarea documentelor de plata.
II. Pretul
Pretul contractului este                     si cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei, T.V.A. 
Plata serviciilor de calatorie externe aferente contractului se poate efectua într-o singura moneda, în valuta specificata în contract sau în RON la cursul de vânzare din ziua facturarii comunicat de BNR, conform art. 290 alin. 2 Cod Fiscal, la care se adauga un coeficient de risc valutar de 2%.

Pretul va fi platit dupa cum urmeaza:
Avans , se va achita la momentul semnarii contractului;
Rata I , se va achita pana la data de
Rata II , se va achita pana la data de
Rata III , se va achita pana la data de
   Agentia,                                                                                                                Turist,
Denumirea LUCON INTERNATIONAL SRL                                                Numele 
Reprezentantul                                                                                                Prenumele 
Ştampila ..............................................


TERMENI SI CONDITII GENERALE
 II. Durata contractului
2.1. Contractul va intra in vigoare in momentul semnarii lui de catre calator sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon sau mijloace electronice.
2.2. In cazul in care prezentul contract este pus integral la dispozitia calatorului sub forma de catalog, pliant, alte inscrisuri, site- ul agentiei sau alte mijloace de comunicare electronica (e-mail, fax, etc), obligatia de informare a calatorului este considerata indeplinita prin inscrierea acestei informatii in oricare dintre documentele de calatorie sau documentele fiscale furnizate de Agentie, nefiind necesara incheierea in forma scrisa a contractului de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, respectiv daca contractul prezentat calatorului in modalitatile prevazute mai sus, contine informatiile prevazute la art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 republicata privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie. Informatiile si fotografiile prezentate in cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare prezinta si ilustreaza stilul hotelului, caracteristicile generale ale camerelor, imaginile fiind orientative si au caracter informativ. Camera primita de calator poate sa nu corespunda in toate cazurile cu fotografia din cataloage, oferte speciale, site-uri, materiale publicitare.
2.3. Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii de calatorie inscris in documentele de calatorie.

 III. Modalitati de plata
3.1. Plata serviciilor de calatorie externe aferente contractului se poate efectua intr-o singura moneda, in valuta specificata in contract sau in RON la cursul de referinta a BNR din ziua emiterii facturii.
3.2. Plata serviciilor de calatorie interne (cu locul de desfasurare in Romania) se poate efectua si cu vouchere de vacanta. Plata serviciilor de calatorie se face respectand prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice si anexelor acesteia. In cazul in care calatorul renunta la pachetul de servicii de calatorie achizitionat cu vouchere de vacanta, Agentia ii poate oferi acestuia un pachet de servicii de calatorie la o valoare initiala, mai putin penalitatile aferente, calculate conform prevederilor pct.
6.1. sau ii poate oferii calatorului un pachet de servicii de calatorie la o valoare mai mare fata de pachetul achizitionat initial din care au fost scazute penalitatile aferente, cu plata diferentei de pret.
3.3. Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma neachitata.
3.4. Conform OUG nr. 8/2009, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de calatorie de catre calator, agentia de turism nu poate restitui calatorului voucherele de vacanta sau contravaloarea acestora in bani. Voucherele de vacanta pot fi restituite calatorului de catre agentia de turism, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de calatorie, doar daca acestea nu au fost expediate emitentului de vouchere de vacanta conform procedurii legale stabilite prin HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta.
3.5. Pachetul de servicii de calatorie care poate fi achizitionat pe baza voucherelor de vacanta va cuprinde servicii de cazare (minim si obligatoriu), alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement, toate cu locul de desfasurare pe teritoriul Romaniei.
3.6. In cazul in care calatorul doreste sa efectueze plata catre agentie prin transfer bancar, pentru serviciile achizitionate, toate costurile bancare vor revenii partii care initiaza plata, respectiv calatorului.

IV. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei
4.1. In cazul modificarii uneia dintre prevederile esentiale ale contractului cum ar fi: serviciile incluse in pachet, datele de calatorie, modificarea categoriei unitatii de cazare, Agentia are obligatia de a informa calatorul cu cel putin 15 zile inainte de data inceperii calatoriei, cu exceptia cazurilor de la pct. 4.5. lit. a), b), c), cand informarea se va face in timp util pentru a permite calatorului sa decida inceperea calatoriei.
4.2. In cazul achizitionarii unui pachet de servicii de calatorie avand in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, Transportatorul Aerian, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul turistic. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste calatorii conform Regulamentului Parlamentului European nr. 261/2004 implementat prin HG nr. 1912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra sub competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii de calatorie, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile de calatorie, acestea fiind destinate transportului. In cazul anularii zborului ca urmare a insolvabilitatii, falimentului, lichidarii sau incapacitatii de plata a Transportatorului Aerian, Agentia va depune toate diligentele si va actiona cu buna-credinta pentru a oferi alternative pentru efectuarea serviciilor. Cu toate acestea, Agentia este exonerata de orice raspundere pentru eventualele prejudicii, de orice natura, cauzate calatorilor, aceste daune fiind imputabile companiei aeriene in baza Regulamentului Parlamentului European nr. 261/04 implementat prin HG nr. 1912/2006.
4.3. In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica din motive ce tin de siguranta
navigarii numarul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova, etc.), dar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata initial, caz in care calatorul nu va fi despagubit in nici un mod avand in vedere ca este vorba de acelasi tip de cabina ca si cel rezervat. Alteori, destul de frecvent si prin simetrie, linia de croaziera poate modifica categoria cabinei (in special la cabinele din categoria Guarantee) cu o cabina superioara ca si cea rezervata initial (cabina exterioara / balcon in loc de cabina interioara, suita in loc de balcon, etc.), operatie denumita upgrade, caz in care calatorul nu va trebui sa plateasca diferenta de categorie, fiind un bonus din partea liniei.
4.4. Agentia poate modifica pretul contractului, in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, aratand totodata modul de calcul al majorarilor sau micsorarilor de pret ale contractului si numai daca modificarea are loc ca urmare a schimbarilor legate de:
a. preţul transportului de pasageri care rezultă din costul carburanţilor sau al altor surse de energie;
b. nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, impuse de părţi terţe care nu sunt direct implicate în executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi şi aeroporturi;
c. cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv. Prețurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.
4.5. Agentia este raspunzatoare de executarea serviciilor de calatorie incluse contractual privind pachetul de servicii de calatorie, indiferent daca aceste servicii urmeaza sa fie furnizate de organizator sau de un alt furnizor de servicii de calatorie, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a. cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza calatorului;
b. cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita inclusiv, dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice, neindeplinirea grupului minim urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor de catre toti participantii. Agenția nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje și a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice.
c. cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.
4.6. Agentia are obligatia sa furnizeze in scris calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice (e-mail, fax,sms etc), cu 3 zile inainte de data plecarii, urmatoarele informatii:
a. orarele, locurile escalelor și legăturile, precum și, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de calator în fiecare dintre mijloacele de transport incluse;
b. denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax, adrese e-mail ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, in lipsa acestora, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contractarea organizatorului si/sau a intermediarului;
c. pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului.
d. obligaţiile calatorului prevăzute la pct. 5.12, 5.13, 5.14 din prezentul contract.
4.7. Agenţia acordă asistenţă adecvată fără întârzieri nejustificate călătorului aflat în dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau al unui eveniment pe care nici organizatorul, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita, în special cu privire la:
a. furnizarea de informaţii corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autorităţile locale şi asistenţa consulară;
b. efectuarea comunicărilor la distanţă şi sprijinirea călătorului în găsirea unor servicii de călătorie alternative. Agenţia are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenţă în cazul în care călătorul este cel care a provocat situaţia de dificultate în mod intenţionat sau din propria neglijenţă. Comisionul nu depăşeşte în niciun caz costurile efective suportate de Agenţie.
4.8. Agenţia informează persoana care transferă contractul (cedentul), in conformitate cu pct. 5.1 din prezentul contract, cu privire la costurile efective ale transferului.
4.9. Atunci când o parte semnificativă din serviciile de călătorie nu poate fi executată astfel cum s-a convenit prin prezentul contract, Agenţia oferă, fără costuri suplimentare pentru călător, servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în contract, inclusiv în cazul în care întoarcerea călătorului la locul de plecare nu este asigurată astfel cum s-a convenit.
4.10. În cazul în care serviciile alternative propuse au drept consecinţă un pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificată în prezentul contract, Agenţia acordă călătorului o reducere adecvată a preţului. Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit prin prezentul sau reducerea de preţ acordată este inadecvată.
4.11. Dacă este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau călătorul respinge serviciile alternative propuse în conformitate cu pct. 4.10 al doilea paragraf din prezentul contract, călătorul are dreptul, după caz, la reducerea preţului şi/sau la despăgubiri, fără a inceta contractul de servicii privind pachetul de călătorie.
4.12. Dacă pachetul include transportul de pasageri, Agenţia asigură de asemenea, în cazurile prevăzute la pct. 4.10 şi 4.11 din prezentul contract, repatrierea călătorului cu transport echivalent, fără întârzieri nejustificate şi fără costuri suplimentare pentru călător.

V. Drepturile şi obligaţiile calatorului
5.1. In cazul in care calatorul nu poate sa participe la calatoria turistica independent de motivele care stau la baza imposibilitatii de participare, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii de calatorie contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 7 zile inaintea datei de plecare. In acest caz intre calatorul care nu poate participa la calatoria turistica contractata (cedentul), terta persoana (cesionarul) si Agentia (contractant cedat) urmeaza a se incheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de calatorie contractate si cesionate. Resposabilitatea incheierii contractului de cesiune revine dupa caz fie cedentului, fie cesionarului, si niciodata Agentiei (contractantului cedat). Calatorul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a tuturor comisioanelor, tarifelor si altor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari (taxa modificare nume, taxa anulare, etc). In cazul in care mijlocul de transport este avionul, cesionarea poate fi efectuata numai daca transportatorul aerian permite aceasta modificare.
5.2. Serviciile de calatorie achitate total sau partial cu vouchere de vacanta nu pot fi cesionate in conformitate cu prevederile art.7 alin.1 din OUG nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta.
5.3. In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament cu locul de desfasurare in Romania, calatorul are obligatia sa respecte urmatorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face de regula la ora 18:00 a zilei de intrare si se termina de regula la ora 12:00 a zilei de iesire, inscrise pe documentele de calatorie (voucher ori pe biletul de odihna si/sau de tratament, bilet de excursie, etc). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a calatorului.
5.4. In cazul in care calatorul a achizitionat un produs de tip "croaziera", acesta trebuie sa ajunga in orasul de plecare cu cel putin o zi inainte de imbarcare pentru a evita neplacerile sau chiar pierderea croazierei.
5.5. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 8%, indiferent de motivele majorarii, calatorul poate:
a. sa accepte modificarea propusa; sau
b. sa rezilieze contractul, fara a plati vreo penalitate de reziliere.
In cazul in care reziliaza prezentul contract calatorul poate accepta un pachet de substitutie, atunci cand acesta este oferit de Agentie, daca este posibil, de o calitate echivalenta sau superioara.
5.6. Calatorul este obligat sa comunice Agentiei, in termen rezonabil (comunicat de Agentie) de la primirea instiintarii prevazute la pct. 4.1 privind modificarea prevederilor esentiale ale contractului sau in timp util inainte de inceperea calatoriei, in cazul in care se aplica clauzele prevazute la pct. 4.5 lit. b) si c), hotararea sa de a opta pentru:
a. rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului fara plata penalitatilor; sau
b. acceptarea noilor conditii ale contractului.
5.7. In cazul in care calatorul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari in conditiile pct. 4.1 se considera ca toate modificarile au fost acceptate si calatorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.
5.8. In cazul in care calatorul reziliaza/denunta unilateral contractul in temeiul pct. 5.6 sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, calatorul are dreptul:
a. sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii de calatorie de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;
b. sa accepte un pachet de servicii de calatorie de calitate inferioara propus de Agentie, cu rambursarea diferentei de pret, in sensul rambursarii diferentei de pret dintre cele doua pachete de calatorie, la momentul incheierii noului contract de prestare de servicii;
c. sa i se ramburseze toate sumele achitate in virtutea contractului.
5.9. In toate cazurile mentionate la pct. 5.8, calatorul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire, al carei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al partilor sau in baza unei hotarari a instantei de judecata, pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care:
a. anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia a informat in scris calatorul cu cel putin: (i) 14 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de şase zile;
(ii) şapte zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între două şi şase zile;
(iii) 48 de ore înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai puţin de două zile;
b. anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unitatii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevazute la pct.
4.5 lit. b;
c. anularea s-a facut din vina calatorului.
5.10. Calatorul are dreptul sa rezilieze/denunte unilateral in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care incetarea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap.
VI, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Despagubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii de calatorie contractat.
5.11. In cazul in care calatorul alege sa se mute la un alt hotel decat cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele calatorului in limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmand a fi suportate de catre calator. Daca calatorul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea/denuntarea unilaterala contractului, cu aplicarea penalitatilor prevazute la Cap. VI din prezentul contract si incheierea unui nou contract.
5.12. Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.
5.13. Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat de Agentie (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament, etc), in vederea acordarii serviciilor de calatorie. In cazul in care calatorul beneficiaza de bilete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.
5.14. Calatorul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza, fara ca acestea sa faca parte din prezentul contract, sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar Agentia nu are nici o responsabilitate asupra presatiilor in cauza. Clasificarea unitatilor de cazare si a mijloacelor de transport sunt cele oficiale pentru fiecare tara in parte, calatorul ia act si este de acord cu aceasta.
5.15. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre calator a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele calatorului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei, etc), calatorul are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea site-ului http://www.politiadefrontiera.ro. De asemenea, in cazul calatoriei in anumite destinatii care necesita obtinerea unei vize, Agentia recomanda consultarea site-ului: http://www.mae.ro/node/1422, pentru informatii complete privind regimul vizelor. In cazul in care calatorul nu isi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei, care nu sunt in sarcina Agentiei (de ex. necesitatea obtinerii vizei sau necesitatea de a avea pasaport sau/si carte de identitate sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativa), Agentia este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.
5.16. Calatorul are obligatia de a contacta Agentia cu 24 ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc imbarcare, etc.)
5.17. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de calatori, termenii si conditiile generale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
5.18. Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de calator ca urmare a nerespectarii acestui aliniat.
5.19. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului de calatorie contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre calator a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele, vor fi suportate de catre acesta.

VI. Renunţări, penalizări, despăgubiri
6.1. In cazul in care calatorul renunta din vina sa la pachetul de servicii de calatorie care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:
a. 30% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 60 de zile calendaristice inainte de inceperea executarii pachetului (data plecarii);
b. 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul de 60-31 zile inainte de inceperea executarii pachetului (data plecarii);
c. 100% din pretul pachetului de servicii daca renuntarea se face cu mai putin de 31 de zile inainte de inceperea executarii pachetului (data plecarii) sau nu se prezinta la program.
d. 100% din pretul pachetului de servicii, in cazul in care Calatorul a achizitionat pachetul de servicii de calatorie din cadrul programului special de tip Early Booking, indiferent de data la care Calatorul solicita renuntarea.
e. 100% daca anularea se face:
-nu se prezinta la program;
-intr-un interval mai mic de 16 zile calendaristice inainte de data plecarii (ori in ziua plecarii);
-in cazul in care calatorul nu este lasat sa treaca una din frontierele de pe traseul excursiei, din motive care sunt legate exclusiv de persoana sa sau din motive care nu pot fi imputate Agentiei;
-in cazul in care calatorul nu respecta conditiile generale ale Agentiei, prezinta acte incomplete sau false, nu are pasaport sau nu achita integral excursia in termenele stipulate;
Aceste penalizari se aplica la pretul contractului, mentionat la articolul II, in prezentul contract.
Art. 6.1.1. Conditii de penalizare pentru Charterele autocar Grecia:
(a) gratuit cu pana la 60 de zile inainte de plecare
(b) 20% intre 60 si 30 de zile inainte de plecare
(c) 100% cu mai putin de 30 de zile inainte de plecare
Art. 6.1.2. Conditii de penalizare pentru circuitele cu autocarul:
(a) gratuit cu pana la 60 de zile inainte de plecare
(b) 20% intre 60 si 30 de zile inainte de plecare
(c) 100% cu mai putin de 30 de zile inainte de plecare
Art. 6.1.3. Conditii de penalizare pentru circuitele cu avionul
a) 10% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 60 de zile calendaristice inainte de inceperea executarii pachetului (data plecarii);
b) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul de 60-31 zile inainte de inceperea executarii pachetului (data plecarii);
c) 100% din pretul pachetului de servicii daca renuntarea se face cu mai putin de 31 de zile inainte de inceperea executarii pachetului (data plecarii) sau nu se prezinta la program.
d) 100% din pretul pachetului de servicii, in cazul in care Calatorul a achizitionat pachetul de servicii de calatorie din cadrul programului special de tip Early Booking, indiferent de data la care Calatorul solicita renuntarea.
Art. 6.1.4. Conditiile de penalizare pentru pachetele de calatorie interne:
a) 30% din pretul pachetului de servicii turistice daca renuntarea se face cu pana la 31 de zile inainte de inceperea pachetului
b) 100% din pretul pachetului de servicii daca renuntarea se face cu mai putin de 31 de zile inainte de inceperea executarii pachetului (data plecarii) sau nu se prezinta la program.
c) 100% din pretul pachetului de servicii, in cazul in care Calatorul a achizitionat pachetul de servicii de calatorie din cadrul programului special de tip Early Booking, indiferent de data la care Calatorul solicita renuntarea.
6.2. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale, necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a parasi teritorului tarii fiind intors de catre politia de frontiera din alte motive ce tin de persoana acestuia.
6.3. In cazul in care plata pentru serviciile de calatorie interne a fost facuta cu, sau si cu vouchere de vacanta, penalizarea se va deduce in primul rand din valoarea voucherelor de vacanta. Daca penalizarea este mai mare decat valoarea voucherelor de vacanta, diferenta care depaseste valoarea voucherelor de vacanta se va retine din valoarea achitata prin alte instrumente de plata. In cazul in care valoarea voucherelor de vacanta este mai mare decat valoarea penalizarii, diferenta nu se restituie nici in vouchere de vacanta si nici in numerar in cazul in care calatorul nu doreste un alt serviciu turistic. Daca calatorul isi manifesta dorinta de a achizitiona un alt serviciu turistic, pentru o perioada ulterioara, atunci diferenta dintre valoarea voucherelor si valoarea penalizarii se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul in care calatorul poate solicita noul pachet de servicii de calatorie este de maxim luni de la data rezilierii contractului/renuntarea la serviciile de calatorie initiale. In cazul in care calatorul nu isi exprima optiunea in aceasta perioada, Agentia nu ii mai poate oferi acestuia nici un pachet de servicii de calatorie ulterior.
6.4. In cazul in care calatorul care a contractat un pachet de servicii de calatorie cu Agentia si a achitat un avans, nu se prezinta in termenul specificat in bonul de comanda sau in termenul comunicat in scris pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul calatorului, cu retinerea penalizarilor prevazute la pct.6.1.
6.5. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai in baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.
6.6. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, calatorului i se vor retine toate taxele datorate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.
6.7. In cazul in care calatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii de calatorie refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.
6.8. Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii de calatorie, la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.
6.9. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract, conform prevederilor pct. 5.9.
6.10. Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile niciunei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia.
6.11. Toate sumele mentionate in prezentul capitol se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii de calatorie achitat de calator, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.
6.12. In cazul anularii rezervarii la cererea turistului sau din alt motiv , taxa de serviciu de 3% din valoarea totala a contractului sau minim 10 EURO / persoana se va retine aditional peste suma totala a penalizarilor si este nerambursabila . Aceasta suma reprezinta taxa ce trebuie platita de turist agentiei pentru : munca prestata de agentie in folosul turistului , consultanta oferita
,documentatia pusa la dispozitie , timpul petrecut pentru ofertare precum si urmarirea si gestionarea rezervarii decatre agentia Lucon International.

VII. Reclamaţii
7.1. Călătorul informează Agentia, fără întârzieri nejustificate, în legătură cu orice neconformitate pe care o constată pe parcursul executării unui serviciu de călătorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de călătorie.
Datele de contact ale Agenţiei:
Telefon: 0259 436 613 sau telfon de urgenta 0745/474786 apelabil 24 /24.
E-mail: office@agentialucon.ro
7.2. Daca oricare dintre serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu cerintele prezentului contract, Agenţia remediază neconformitatea, cu excepţia unuia din următoarele cazuri:
a. neconformitatea nu poate fi remediată;
b. remedierea implică cheltuieli disproporţionate, ţinând cont de anvergura neconformităţii şi de valoarea serviciilor de călătorie afectate.
Daca Agenţia, in conformitate cu primul paragraf lit. a) sau b) din prezentul alineat, nu remediază neconformitatea, calatorul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzatoare a pretului pentru orice perioada in care a existat o neconformitate, cu exceptia cazului in care Agentia dovedeste ca neconformitatea ste imputabila calatorului.
7.3. În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar Agenţia a omis să o remedieze într-un termen rezonabil stabilit de către călător, acesta poate rezilia prezentul contract fără plata unor penalităţi de reziliere şi, după caz, poate să ceară, reducerea preţului şi/sau despăgubiri.
7.4. Calatorul ia act si accepta interdictia de a face publicitate negativa Agentiei si serviciilor prestate de aceasta, fara ca procedura de inregistrare si solutionare a reclamatiilor prevazuta in capitolul VII sa fi fost indeplinita. Nerespectarea acestei prevederi da dreptul Agentiei sa solicite instantei despagubiri corespunzatoare prejudiciului suferit.
7.5. Vor fi luate in considerare numai reclamatiile facute in nume personal.

VIII. Asigurări - Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el in cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei la Societatea de Asigurare: OMNIASIG seria BN nr. 55638 valabila pana la data de 26.02.2023 in valoare totala de 50 000 RON.
Conditiile in care calatorul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt:
8.1. In cazul in care Agentia nu efectueaza repatrierea calatorului, acesta are obligatia de a anunta imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. In aceasta situatie societatea de asigurare nu are obligatia de a achita imediat
contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa dupa intoarcerea calatorului in Romania, in conditiile politei de asigurare incheiate intre Agentie si societatea de asigurare.
8.2. In cazul in care calatorul solicita Agentiei contravaloarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentele justificative catre Agentie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Calatorul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Calatorul poate solicita Agentiei rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii de calatorie sau de la data repatrierii.
8.3. Calatorul are obligatia de a notifica societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in legatura cu solicitarea adresata Agentiei privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevazute la pct. 8.2.
8.4. In cazul in care, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre Agentie, calatorul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.
8.5. In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, calatorul are obligatia de a transmite societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative.
8.6. Documentele justificative constau in:
a. contractul de comercializare a pachetului de servicii de calatorie;
b. confirmarile de primire precizate la pct. 8.2, 8.3 si 8.5 din prezentul capitol;
c. fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de calator;
d. fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul sa solicite calatorului si alte documente justificative.
8.7. Despagubirea nu poate depasi suma achitata de calator in contractul de comercializare a pachetului de servicii de calatorie, precum si sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor pct.10.2.
8.8. Din despagubire se scade fransiza mentionata pe polita de asigurare.
8.9. Despagubirea va fi platita in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre societatea de asigurare a documentelor justificative de la calator.
8.10. In cazul in care dupa plata despagubirii Agentia plateste debitul catre calator, acesta are obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea primita, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la Agentie a sumelor reprezentand debitul.
8.11. Facultativ, calatorul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno.
8.12. Agenţia nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligaţiilor stipulate în poliţele de asigurare contractate prin intermediul Agenţiei, deoarece aceasta este doar intermediar între calator şi asigurator.

IX. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:

a. voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz;
b. programul turistic, în cazul acţiunilor turistice;

X. Procedura de solutionare alternative a litigiilor (“SAL”)
10.1. Soluționarea alternativă a litigiilor (”SAL”) reprezintă un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se oferă posibilitatea de soluționare a litigiilor pe care le pot avea cu comercianții, atunci când se confruntă cu o problemă legată de achiziționarea unui produs sau serviciu. Astfel, reclamațiile împotriva comercianților sunt prezentate voluntar de către consumatori, urmând a fi soluționate într-un mod independent, imparțial, transparent, rapid și echitabil.
10.2. Direcția de soluționare alternativă a litigiilor (Direcția SAL) din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (”ANPC”), are competența să soluționeze alternativ litigii naționale și transfrontaliere izvorâte din contractele de vânzări sau din contractele de prestări servicii încheiate cu un comerciant care desfășoară activități în România, în sectoarele de activitate în care ANPC este competentă.
10.3. Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL, și legislația aplicabilă poate fi consultată aici - http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal.

XI. Dispoziţii finale
11.1. Contractul impreuna cu termenii si conditiile generale au fost incheiate in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte./div>
11.2. Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se va face in conformitate cu termenii si conditiile generale si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018.
11.3. Agentia recomanda incheierea unei asigurari storno pentru a acoperi eventualele penalitati de anulare; calatorii se pot informa in agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno. Asigurarea storno se va incheia si achita la momentul semnarii contractului de comercializare a pachetului de servicii de calatorie si plata avansului pachetului, fiind valabila de la data incheierii si pana in ziua plecarii.

Clientul doreste / nu doreste    asigurare storno / medicala

Semnatura.........................................

11.4. Calatorul declara ca a fost informat in mod expres de catre Agentie, respectiv a luat la cunostinta si este de acord cu POLITICA DE CONFIDENTIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL disponibila si afisata in Agentie, cat si pe site-ul Agentiei www.agentialucon.ro, in contextul intrarii in vigoare a Regulamentului European privind protectia datelor nr.679/2016 (”GDPR”), cat si ca anexa la prezentul contract. Prin semnarea contractului, calatorul declara in mod expres si este de acord inclusiv ca datele sale cu caracter personal sa fie transferate catre parteneri din tari terte, respectiv
din afara spatiului european sau din afara spatiului economic european, doar in scopul realizarii obiectului prezentului Contract, respectiv in vederea achizitionarii serviciilor turistice mentionate la art. I.
11.5. Calatorul declara ca Agentia l-a informat complet cu privire la conditiile generale de Comercializare a pachetelor de servicii de calatorie in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2018. Prin semnarea prezentului contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon sau mijloace electronice, calatorul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, in conformitate cu oferta Agentiei.
11.6. Calatorul declara ca Agentia l-a informat in prealabil cu privire la situatia generala a tarii de destinatie, iar calatorul si-a asumat raspunderea de a verifica alertele de calatorie la www.mae.ro/travel-alerts.
11.7. Clauzele din prezentul contract au aplicabilitate generala, iar in situatia in care, in cadrul anexelor, exista termeni si conditii specifice anumitor servicii de calatorie, respectivele conditii vor prevala fata de clauzele acestui contract.
11.8. Litigiile care nu pot fi solutionate pe cale amiabila vor fi solutionate pe cale judecatoreasca, instanta competenta fiind Tribunalul Bihor.
11.9. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
In conformitate cu Art. 1203 din Noul Cod civil, partile confirma si accepta in mod expres Termenii si conditiile generale considerate a fi clauze neuzuale: 3.1., 3.2., 4.3.-4.6., 4.9.-4.12, 5.3., 5.6.-5.10, cap. VI, 7.2.-7.3., 8.2., 8.3., 8.5., 8.7., 8.8., 11.8.Agentia,                                                                                                                         Turist,
Denumirea LUCON INTERNATIONAL SRL                                                         Numele 
Reprezentantul                                                                                                         Prenumele 
Ştampila ..............................................Anexa 1

Consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Pe baza consimtamantului dumneavoastra acordat la finalul prezentului document ("Consimtamantul"), S.C. LUCON INTERNATIONAL S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in ORADEA , STR. GENERAL TRAIAN MOSOIU , NR 1 , 410072 , BIHOR , ROMANIA . inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J05/405/2012, avand CUI RO 29924697 ("Operatorul", " LUCON INTERNATIONAL " sau "Societatea"), va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal in conformitate cu prezentul Consimtamant si legislatia aplicabila.

1. CINE SUNTEM?

Societatea responsabila de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este:

Nume fima : S.C. LUCON INTERNATIONAL S.R.L.

Sediul social: ORADEA , STR. GENERAL TRAIAN MOSOIU , NR 1 , 410072 , BIHOR , ROMANIA

Telefon: 0259 436 613

E-mail: office@agentialucon.ro

Puteti contacta in permanenta la urmatoarea adresa de e-mail office@agentialucon.ro pentru a adresa intrebari sau preocupari in privinta modului in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal.

2. CUM COLECTAM DATE CU CARACTER PERSONAL DESPRE DUMNEAVOASTRA?

Obtinem datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele surse:

- de la dumneavoastra in mod direct.

3. DE CE PRELUCRAM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL?

Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, in baza consimtamantului dumneavoastra, in scop de marketing, pentru urmatoarele scopuri:
(i) transmiterea de comunicari cu scop comercial prin telefon, posta sau posta electronica (telemarketing) referitoare la produsele Societatii si ale partenerilor sai;

(ii) trimiterea de oferte si materiale publicitare privind produsele Societatii si ale partenerilor sai;

(iii) stocarea datelor cu caracter personal in bazele de date gestionate de Operator;

(iv) procesarea datelor cu caracter personal in scopuri statistice si pentru realizarea de analize si cercetari de piata.

Nu este obligatoriu sa ne furnizati datele dumneavoastra cu caracter personal. Totusi, in cazul in care nu furnizati datele dumneavoastra cu caracter personal, nu vom putea desfasura activitatile mentionate la Sectiunea 3 punctele (i) -
(iv) de mai sus in raport cu dumneavoastra.4. CE FEL DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRAM IN PRIVINTA DUMNEAVOASTRA?

in scopurile descrise in Sectiunea 3 de mai sus, putem prelucra urmatoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, adresa, numar de telefon fix si/sau mobil, e-mail (denumite in continuare "Datele cu caracter personal").

5. CUM DIVULGAM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL?

in vederea desfasurarii activitatilor mentionate la Sectiunea 3, putem divulga Datele dumneavoastra cu caracter personal catre partenerii contractuali ai LUCON INTERNATIONAL  din Romania si din alte tari membre ale Uniunii Europene.

6. CAND TRANSFERAM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL IN AFARA UE/SEE?

Va rugam sa aveti in vedere ca, in vederea desfasurarii activitatilor mentionate la Sectiunea 3, Datele dumneavoastra cu caracter personal nu vor face obiectul unui transfer in UE/SEE.

7. CAT TIMP VOM PASTRA DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL?

Vom pastra Datele dumneavoastra cu caracter personal pentru urmatoarea perioda de timp: 2 ani de zile de la semnarea prezentei anexe.

Cu toate acestea, Societatea poate pastra Datele dumneavoastra cu caracter personal in masura in care aceasta este ceruta de legislatia aplicabila si numai in masura si pentru perioada ceruta de legislatia aplicabila.

8. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRA?

Conform legislatiei aplicabile privind prelucrarea datelor, beneficiati de urmatoarele drepturi cu privire la prelucrarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal:

(i) dreptul de a accesa Datele dumneavoastra cu caracter personal;

(ii) dreptul de a solicita rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita stergerea Datelor dumneavoastra cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal;

(v) dreptul de a va opune prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal;

(vi) dreptul la portabilitatea datelor Dumneavoastra cu caracter personal;

(vii) dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia; si
(viii) dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere.

Pentru exercitarea acestor drepturi si/sau pentru a solicita modificarea sau actualizarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal si/sau pentru a obtine clarificari cu privire la operatiunile de prelucrare a Datelor dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa transmiteti o cerere in acest sens la urmatoarea adresa de e-mail office@agentialucon.ro

9. EXISTENTA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT SI CREAREA DE PROFILURI

Va rugam sa aveti in vedere ca Datele dumneavoastra cu caracter personal nu vor face obiectul unui proces decizional automatizat, inclusiv crearii de profiluri.

10. CONSIMTMANTUL DUMNEAVOASTRA

Subsemnatul/a , declar prin prezenta ca am citit termenii si conditiile de mai sus in care LUCON INTERNATIONAL intentioneaza sa prelucreze si/sau sa transfere, dupa caz, datele mele cu caracter personal si imi exprim acordul ca datele mele cu caracter personal sa fie prelucrate in scop de marketing de catre LUCON INTERNATIONAL , respectiv pentru urmatoarele activitati desfasurate de Operator (mentionate si la Sectiunea 3 de mai sus), dupa cum urmeaza:
transmiterea de comunicări cu scop comercial prin telefon, poștă sau poștă electronică (telemarketing) referitoare la produsele Societății și ale partenerilor săi;
trimiterea de oferte și materiale publicitare privind produsele Societății și ale partenerilor săi; stocarea datelor cu caracter personal în bazele de date gestionate de Operator;
procesarea datelor cu caracter personal în scopuri statistice și pentru realizarea de analize și cercetări de piață.

SUNT DE ACORD  

Semnatura: 

Data: